banner

Takada Industries Czech Republic s.r.o.

Společnost Takada Industries Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností japonské firmy Takada Kougyou (Takada Industry, Inc.) Na český trh jsme vstoupili v roce 2002 s cílem uspokojit narůstající poptávku japonských subdodavatelů do automobilového průmyslu a vybudovat strategická partnerství, kterých můžeme využít jak na japonském trhu, tak na nově vznikajících trzích po celém světě.

Stejně jako mateřská společnost se zabýváme výrobou plastových součástek lisováním především pro automobilový průmysl. Požadavky na kvalitu a kontrolu produkce jsou v tomto odvětví velmi vysoké a zkušenosti japonské “matky”, přístup ve smyslu TQM, 5S jsou pro nás na českém trhu konkurenční výhodou. V Lounech disponujeme moderním závodem s využitím nejnovějších technologií.

Firemní kultura naší společnosti je charakteristická přátelským, otevřeným a pragmatickým přístupem mladého kolektivu a akceschopností danou rozhodovacími pravomocemi jediného vlastníka, který v ČR zastává taktéž pozici Prezidenta společnosti. V tomto se společnost TiCz podstatně liší od jiných zahraničních investorů v ČR s jednoznačně komplikovanějšími rozhodovacími mechanismy, provázanými na jejich zahraniční matky.

Historie společnosti

Mateřská firma Takada Kougyou

 • Založena TAKADA INDUSTRY Ltd. v 1968 panem Minoru Takada, situovaná v prefektuře GIFU
 • Současný president společnosti, majitel – Atsushi Takada
 • Objem prodeje v roce 2008 - 2,800 mil. JPY

Historie Takady

 • 1968, květen       Založení firmy Takada Kougyou.
 • 1971, zaří             Právní statut firmy se změnil na Ltd. TAKADA INDUSTRY.
 • 1977, únor           Instalovány plně automatické horizontální vstřikovací lisy.
 • 1979, duben        Navýšen základní kapitál na 6 000 000 Yenů.
 • 1982, únor           Instalovány stroje Tampoprint pro potisk dílů.
 • 1982, únor           Společnosti implementovala systém TPM (Total Preventive Maintenance).
 • 1983, září             Takada Kougyou obdržela ocenění „Excellent Business“.
 • 1984, srpen         Instalovány vstřikovací stroje pro zpracování termoplastů.
 • 1985, duben        Dokončena nová administrativní budova.
 • 1986, duben        Rozšíření výrobní haly z důvodu zvýšení výrobní kapacity. 
 • 1989, březen       Otevřen nový závod Shizu.
 • 1991, červen       Instalovány plně automatické stroje pro zástřiky.
 • 1997, srpen         Rozšíření závodu Shizu z důvodu zvýšení výrobní kapacity.
 • 1998, srpen         Atsushi Takada jmenován prezidentem společnosti.
 • 2001, prosinec    Instalovány stroje pro laserový potisk dílů.
 • 2002, leden         Bylo rozhodnuto o investici v ČR.
 • 2002, únor           Pro investici byla zvolena průmyslová zóna Louny.
 • 2002, září             Stavební práce na projektu započaly.
 • 2002, prosinec   Takada Kougyou obdržela certifikaci ISO 9001. 
 • 2003, březen       Dokončení stavby výrobního závodu, instalace technologie téměř u konce.
 • 2003, duben       TiCz obdržela povolení ke zkušebnímu provozu, započata výroba vzorků.
 • 2003, prosinec   Začala sériová produkce pro TRCZ.
 • 2004, květen      Společnost TiCz byla certifikována ISO 9001 + 14001, stavba zkolaudována.
 • 2008, srpen        Zvýšení počtu strojů pro vyrovnání zátěží jednotlivých strojů (třetí investice na stroje: Instalace osmi horizontálních vstřikolisů)
 • 2011, srpen         Instalace vertikálního vstřikolisu (čtvrtá investice: jeden vertikální vstřikolis + systém automatickkého insertu)
 • 2013, červen      Instalace vertikálního vstřikolisu (pátá investice: Instalace dvou vertikálních vstřikolisů)
 • 2017, červenec  Dokončení postavení 2. fáze závodu
 • 2017, srpen         Instalace horizontálních vstřikolisů (šestá investice na stroje: instalace pěti horizontálních vstřikolisů)
 • 2018, srpen         Instalace horizontálních vstřikolisů (sedmá investice na stroje: instalace čtyř horizontálních vstřikolisů)

Politika společnosti

ZAINTERESOVANÉ STRANY (Majitel, zaměstnanci, zákazníci, veřejnost, dodavatelé, státní správa)

Jistota, spolehlivost, vzájemná potřebnost, spolupráce a vzájemný respekt jsou na předních místech našeho žebříčku hodnot. Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování právních požadavků. Naplnění požadavků všech zainteresovaných stran je naší prioritou.

ZÁKAZNÍCI

Zákazníci, reální i potenciální, hodnotí úroveň naší práce, proto naše společnost orientuje své činnosti na naplnění jejich požadavků a očekávání. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je naším cílem předčit očekávání zákazníků.
Naším zákazníkem nejsou pouze odběratelé našich výrobků a služeb, ale i naši spolupracovníci, kteří navazují na naši práci
ať už dále zpracovávají výrobek nebo pracují s informacemi, které jim poskytneme.

ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci jsou nejdůležitější  a nejcenější součástí naší společnosti, proto se snažíme zajistit kvalifikované, motivované a loajální zaměstnance. Vytvářet příjemné pracovní prostředí, prostor pro seberealizaci a podíl na výsledcích společného úsilí.
Po zaměstnancích požadujeme odvádění odpovědné a kvalitní práce a dodržování pravidel bezpečnosti práce a udržování čistoty a pořádku na pracovišti

ORGANIZACE

Organizace vytváří, plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran. Pomocí monitorování a příjímání opatření se společnost snaží neustále zvyšovat výkonnost všech procesů.
Organizace se zavazuje plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost managementu kvality a životního prostředí.
Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.

ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Naše společnost dbá na ochranu životního prostředí včetně prevence znečištění a aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení environmentálního profilu společnosti. Samozřejmým předpokladem je plnění všech závazných povinností plynoucích z právních a jiných předpisů a smluvních závazků.
Předvídáním, prevencí a vhodnou přípravou omezujeme dopady možných rizik (mimořádných situací) na životní prostředí a bezpečnost práce.
Komunikace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí.

Záměr a poslání společnosti:

 • Neustále zvyšovat kvalitu dodávek zákazníkům  a uspokojavat jejich potřeby v nejkratším možném čase.
 • Stát se nejlepším dodavatelem malých plastových komponentů do segmentu automobilového průmyslu v České republice.
 • Společnost se zavazuje plnit platnou legislativu a další požadavky, kterým organizace podléhá. 

Produkty

Vyrábíme plastové díly technologií vstřikování plastů do forem. Náš výrobní program je zaměřen především na automobilový průmysl s vysokými nároky na kvalitu.

Výrobkové portfolio tvoří jak designové tak funkční díly interiéru automobilů a to především směrové páčky a páčky stěračů, různé přepínače, krytky, díly na volanty a palivová čerpadla.

Pro výrobu dílů používáme plastové granuláty od renomovaných výrobců jako jsou DUPONT, TICONA, BAYER, BASF, SABIC, DAICEL POLYMER a další. Zpracováváme granuláty plastů PA6, PA66, POM, ABS, ABS/PC, PC, TPE, PP, PBT.

V současné době se naše výrobky používají v automobilech firmy Toyota, TPCA, Ford, Volvo, Mitsubishi, Honda.

Technologie

Vstřikování plastů

Současná výrobní hala v Lounech pojme 40 vstřikolisů, z nichž je v současnosti instalováno 39. Disponujeme lisy značky SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES o tonáži 18 až 220 tun. Každý lis je vybaven vyjímacím robotem YUSHIN, aby se minimalizovaly defekty způsobené vypadáváním výrobků ze stroje. Stroje používají pouze elektrické pohonné jednotky, tudíž jsou velmi rychlé a kladou minimální zátěž na životní prostředí oproti strojům hydraulickým.
Pro dopravu granulátů používáme zařízení značek MOTAN a HELIOS. Temperaci forem zajišťují jednotky firem HB-TERM a REGLOPLAS.

 

 

Seznam našich vstřikolisů

Machine Type Clamping force (tons) Maximum shot weight (g) Number of pieces 
SE18-D (horizontal)   18  13  6
SE30-D (horizontal)  30  32  5
SE50-D/DU (horizontal)  50  61  10
SE75-D/DU (horizontal)   75  83  3
SR75-D (vertical)  75  108  1
SE100-D/DU (horizontal)  100  124  7
SE130-D/DU (horizontal)  130  193  9
SE180-D/DU (horizontal)  180  244  4
SE220-HDZ (horizontal)  220  481  3

  

Tampoprint

Tamponový potisk se provádí na pneumatických strojích Tampoprint – Vario a elektrických strojích Hermetick 9-11 Universal. V současné době máme k dispozici 6 potiskových strojů. Motiv se přenáší z předlohy na výrobek pomocí silikonového tamponu. Potisk na výrobcích se vytvrzuje v sušící peci při teplotě 80 °C. Poté jsou výrobky podrobeny vizuální kontrole.
V pracovně tampo potisku se udržují konstantní podmínky pro dosažení maximální kvality potisku. 

Laserový potisk

Disponujeme též jedním jednoúčelovým strojem pro laserový potisk plastových dílů od firmy Sunx LP-V15.

Ultrazvukové svařování

Vlastníme také zařízení na ultrazvukové svařování plastů od firmy BRANSON.

Měření, kontrola produkce

Disponujeme dobře vybavenou metrologickou laboratoří. Výrobky měříme jak na 2D, tak na 3D měřících přístrojích značky MITUTOYO.
Vybavení laboratoře:
CNC Coordinate measuring machine Crysta Plus 544
CNC Coordinate measuring machine Crysta Plus 766
CNC Optical measuring machine Quick Vision ELF/PRO
Profile projector MITUTOYO PJ3010 F
Formtracer MITUTOYO SV-C 3000S4

V laboratoři jsou striktně udržovány konstatní podmínky, které zaručují stabilní výsledek měření.

Management kvality

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001 a ISO 14001 již od května 2004. Každoročně se nám daří certifikaci úspěšně obhajovat a udržovat tak vysokou kvalitu výroby. Do budoucnosti plánujeme certifikaci dle normy ISO IAFT 16949, která se v segmentu automobilového průmyslu stává nezbytností.

Zákazníci

Naším největším zákazníkem je japonská společnost Tokai Rika (TRCZ ) Lovosice, pro kterou dodáváme plastové komponenty do modulů pro ovládání stěračů, směrových světel a dalších.
Dalšími zákazníky jsou společnosti Aisan Industry Czech (AIC) sídlící v Lounech a Toyoda Gosei Czech Republic (TGCZ) z Klášterce nad Ohří. Pro prvně jmenovanou vyrábíme díly do palivových čerpadel a pro TGCZ dodáváme díly na uzávěry palivových nádrží a díly na volanty.
Přes tyto společnosti se naše díly dostávají do automobilů značek TOYOTA, TPCA, FORD, VOLVO, MITSUBISHI, HONDA.

Životní prostředí

Společnost TiCz je velice ohleduplná k životnímu prostředí. Zdrojem znečištění jsou plynové kotle používané k vytápění, které se však svým výkonem řadí mezi male zdroje znečištění.
Používáme velice málo chemikálií, takže produkce odpadních chemických látek se pohybuje v desítkách kilogramů za rok.
Největší podíl odpadů připadá na plasty, u nich však téměř 90 % recyklujeme sami nebo spolupracujeme s dalšími firmami.

Pracovní příležitosti v TICZ

Takada Industries vstupuje na Český trh s ambicemi stát se špičkou ve svém oboru na Českém trhu. Jsme si plně vědomi, že svůj cíl můžeme dosáhnout pouze se zaměstnanci, kteří budou s námi tuto vizi sdílet a naplňovat.

Výrobní závod v průmyslové zóně Louny bude v první fázi zaměstnávat přibližně 112 zaměstnanců. Společnost postupně vytváří pracovní pozice a mapuje vhodné uchazeče.

Pokud byste se rádi stali zaměstnancem naší společnosti informujte se o aktuální poptávce a Vašich případných možnostech.

V případě zájmu o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání nám zašlete Váš životopis na adresu zivotopisy@ticz.cz. 


Kontakt:
Takada Industries Czech Republic s. r. o. 
Lenka Strapková
Průmyslová 2726
440 01 Louny
E-mail:
zivotopisy@ticz.cz


V současné době přijímáme na následující pozice:

SPECIALISTA STROJNÍ ÚDRŽBY

Náplň práce:
- údržba strojů - vstřikolisy
- obsluha sušiček
- obsluha zařízení (kotelna, kompresorovna, jeřáb apod.)
 NEJEDNÁ SE O JEDNOTVÁRNOU PRÁCI

Požadujeme:
- Samostatnost
- Spolehlivost
- Pečlivost
- Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §14 vyhl. č. 50/1978 Sb.
- ÚSO elektrotechnické
- Řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME:
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na dopravu
- bonus za docházku
- bonus za pracovní výkon
- odpovídající mzdové ohodnocení
- navyšování mzdy již během zkušební doby
- 5 týdnů dovolené
- zajímavou a rozmanitou práci, kde nestojíte jen na jednom místě
- zázemí stabilní společnosti na trhu a renomé výrobků pro neprodávanější značku automobilů Toyota
- podnikové akce a večírky
- příjemný a přátelský kolektiv
- o svátky nepracujeme
- příspěvky na stravování

SKLADOVÝ OPERÁTOR

Náplň práce:
- budete se starat o příjem a výdej vstupního materiálu;
- budete se podílet na přípravě a expedici hotových výrobků;
- získáte zkušenosti s manipulační technikou, VZV a retrak;
- naučíte se pracovat se čtečkou čárových kódů;
- zavážení zboží k zákazníkovi a zpět naší Toyotou ProAce; 
-  zásobování výrobní linky obalovým materiálem a svoz vyrobených dílů;
- třísměnný provoz


Požadujeme:
- praxe není podmínkou
- ochota učit se novým věcem
- odpovědnost, samostatnost
- řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME:
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na dopravu
- bonus za docházku
- bonus za pracovní výkon
- odpovídající mzdové ohodnocení
- navyšování mzdy již během zkušební doby
- 5 týdnů dovolené
- zajímavou a rozmanitou práci, kde nestojíte jen na jednom místě
- zázemí stabilní společnosti na trhu a renomé výrobků pro neprodávanější značku automobilů Toyota
- podnikové akce a večírky
- příjemný a přátelský kolektiv
- o svátky nepracujeme
- příspěvky na stravování

OPERÁTOR VSTŘIKOVÁNÍ KONTROLOR

Náplň práce:
- kontrola a balení výrobků
- úprava výrobků
 NEJEDNÁ SE O JEDNOTVÁRNOU PRÁCI U PÁSU/LINKY

Požadujeme:
- samostatnost
- spolehlivost
- pečlivost


NABÍZÍME:
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na dopravu
- bonus za docházku
- bonus za pracovní výkon
- odpovídající mzdové ohodnocení
- navyšování mzdy již během zkušební doby
- 5 týdnů dovolené
- zajímavou a rozmanitou práci, kde nestojíte jen na jednom místě
- zázemí stabilní společnosti na trhu a renomé výrobků pro neprodávanější značku automobilů Toyota
- podnikové akce a večírky
- příjemný a přátelský kolektiv
- o svátky nepracujeme
- příspěvky na stravování

Kontaktní údaje TICZ

Takada Industries Czech Republic s.r.o.


Průmyslová 2726
440 01 Louny
tel.: +420 415 627 800
fax: +420 415 627 810
e-mail: takada@ticz.cz
web: www.ticz.cz

IČO: 26690403
DIČ: CZ-26690403
Registrována v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19855.

Bankovní spojení: 78-6990610277 / 0100, KB Louny

internet: www.takadacz.cz , www.ticz.cz

GPS : 50°20'39.549"N, 13°48'58.468"E 
Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací